بنده با 15 سال سابقه در واحد های سهام  شرکت های مارگارین و شرکت صنعتی بهشهر و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر  آماده همکاری تمام وقت و نیمه وقت  برای انجام تمام مراحل  افزایش سرمایه ، پرداخت سود ، و کلیه خدمات سهامداری میباشم.